Profil fra Dansk Psykolog Forenings borgerportal psykologeridanmark.dk

Kort præsentation

Om psykologen

Ph.D
Køn
Mand

Om arbejdsstedet

Navn / arbejdssted
Tilskud med henvisning
Klienttyper
Ventetid angst og depression
Ventetid øvrige
Kørestolsbrugere
Adgang for kørestolsbrugere
Ejerforhold / arbejdsgiver
Hjemmebesøg

Kontakt

map