Etiknævnet

Etiknævnet er nedsat af Dansk Psykolog Forenings generalforsamling. Nævnet behandler klagesager over psykologer, som ikke er autoriseret, og sager, hvor psykologer klager over psykologer.

Ud over at behandle klagesager er nævnets opgaver blandt andet at yde rådgivning i forhold til etiske problemstillinger i klagesager, der er under behandling i Psykolognævnet eller Patientklagenævnet.

Det er også nævnets opgave at øge bevidstheden blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer om de etiske dilemmaer, der knytter sig til psykologernes arbejde. Endelig skal nævnet udbrede kendskabet til de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.

Etiknævnet deltager også i udarbejdelsen af fælles europæiske etiske principper for psykologer.

Se vedtægter for Etiknævnet

Etiknævnets medlemmer

Formand

Lisbeth Sten Jensen

Næstformand

Jytte Gandløse

Medlemmer

Henning Damkjær
Annitta Nordkvist Permin
John H. Toft

Suppleanter

Mette Bentzen
Lotte Sønderby

Sekretær

Elisabeth Brinch
E-mail: ebr@dp.dk

Etiknævnet

Etiknævnet vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens generalforsamling og mødes ca. 12 gange om året.

Nævnet består af 5 repræsentanter og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager altid i nævnets møder. Der er knyttet en sekretær til nævnet.

Læs mere om Etiknævnet her