Se vedtægter for Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik