Psykologer i psykiatrien

Sværhedsgraden af en psykisk lidelse vurderes ofte ud fra, hvor meget den påvirker klientens evne til at klare sig selv. Både i forbindelse med alvorlige psykiske lidelser og de almindeligvis mindre alvorlige sindslidelser har psykologen en lang række forskellige opgaver.

Psykologer i psykiatrien

Der findes en række alvorlige psykiske lidelser, hvor psykoterapeutisk behandling som regel er utilstrækkelig. Psykoterapi vil dog stadig indgå som en væsentlig del af den samlede behandlingsindsats, som fx omfatter medicinsk behandling, fysioterapi og sociale støtte-foranstaltninger.

Psykologen varetager flere centrale opgaver i den samlede undersøgelses- og behandlingsindsats ved sværere psykiske lidelser. En række af disse opgaver er formelt på lægens ansvar, men varetages i praksis mange steder også af psykologer.

Udredning og diagnostik

I forbindelse med psykiske lidelser kan det være psykologens opgave at udrede, hvad problemet er, og at stille en diagnose.

Undervisning og behandling

Når en klient må leve med en svær psykisk lidelse, underviser psykologen ofte klienten og dennes pårørende i forhold til lidelsens symptomer og årsager samt mulighederne og principperne for behandling. Den psykoterapeutiske behandling planlægges i forhold til fremtrædende symptomer, adfærdsmæssige vanskeligheder, personlighedstræk og klientens samlede oplevelse af sin livssituation. Denne behandling og støtte kan have til formål at afhjælpe lidelsestilstanden helt eller delvist. Den kan også have til formål at hjælpe klienten til at acceptere og leve med de handicap, en svær sindslidelse kan give på kort og lang sigt.

Henvisning til undersøgelser og relevant behandling

På baggrund af en samlet vurdering kan det være psykologens opgave at henvise en klient med en svær psykisk lidelse til eventuelle yderligere undersøgelser. Det kan fx være en neurologisk undersøgelse, en psykologisk undersøgelse eller en scanning. Det kan også være, at klienten skal henvises til relevant behandling hos en diætist, en fysioterapeut eller en specialenhed til behandling af fx skizofreni, angstlidelser eller bipolar affektiv sindslidelse. Herudover kan psykologen lægge op til medicinsk behandling i samarbejde med læger ansat i psykiatrien og praktiserende læger. Det er også psykologens opgave at vurdere effekten af en given behandling og at henvise til relevant social støtte i form af bostøtte, aktivitetstilbud, væresteder mv.

Erklæringer og underretninger til sociale myndigheder

I forbindelse med svære psykiske lidelser kan psykologen udfærdige erklæringer eller underretninger, som skal bruges i pensions- og revalideringssager, til sygemelding, SU-styrelsen og lignende. Psykologen har desuden pligt til at underrette de sociale myndigheder, når børns velfærd er truet.

Samarbejde med andre faggrupper

Psykologens arbejde foregår ofte i tæt samarbejde med andre faggrupper, såsom læger og sygeplejersker.

Fakta

Både psykotiske og ikke-psykotiske lidelser findes i forskellige sværhedsgrader.

Ofte vil behandlingsindsatsen afhænge af sværhedsgraden.

grafik_behandlingsgrader