Autoriseret psykolog

Skal psykologer være autoriserede? Det er ikke et krav at være autoriseret for at drive psykologpraksis i Danmark. Dog bliver langt de fleste psykologer autoriserede, og Dansk Psykolog Forening anbefaler, at man opnår autorisation, når man arbejder klinisk for eksempel med terapi.

Autorisation er en uddannelse, som psykologer kan tage i forbindelse med deres arbejde. Det kræver autorisation at varetage specielle opgaver for det offentlige. Hvis du søger psykolog med tilskud fra det offentlige, skal psykologen have et ydernummer, og det kræver autorisation at få et ydernummer.

Er autorisation et krav?

Autorisation er en praktisk videreuddannelsesmulighed for psykologer, som de fleste psykologer vælger at bygge ovenpå deres universitetsuddannelse. Det er en frivillig ordning. Alle psykologer har minimum 5 års grunduddannelse. Kun uddannede psykologer må kalde sig psykolog og titlen er derfor beskyttet. 
Læs mere om psykolog-uddannelserne

Kan jeg vælge en psykolog der ikke er autoriseret?

Alle psykologer har som minimum en femårig grunduddannelse. Og nogle psykologer vælger ikke at videreuddanne sig med autorisation. Det kan fx være, hvis ikke de beskæftiger sig med klinisk psykologi, herunder terapi.
Erhvervs- og organisationspsykologer er ofte ikke autoriserede.

Alle psykologer også de ikke-autoriserede arbejder ud fra en række etiske principper for psykologfaget, som er vedtaget mellem de nordiske psykologers faglige organisationer. Principperne beskrives med ordene: Respekt, Kompetence, Ansvar og Integritet.
Læs om de fælles nordiske fagetiske principper for psykologer og om Komité for Etik, der rådgiver DP’s medlemmer om etiske spørgsmål dp.dk/etik

Autorisation er ikke en ordning, der siger noget om kvaliteten af psykologens arbejde eller faglighed. Men autoriserede psykologer er kendetegnede ved, at de har mange års erfaring og har taget en videreuddannelse, der også indeholder vejledning og supervision ved andre psykologer.

Søger du efter en psykolog på psykologeridanmark.dk, og har du en henvisning fra din læge kan du søge på autoriserede psykologer med ydernummer ved at sætte hak i ‘Med lægehenvisning’. På psykologens profil kan du se om vedkommende er autoriseret eller ej.

Hvad er autorisation?

Autorisation af psykologer er en praktisk uddannelse, som varer i to år og som tages, mens man er i arbejde som psykolog. Autoriserede psykologer får under uddannelsen kompetencer til at påtage sig forskelligartede opgaver med udredning og intervention. De kan derfor varetage specielle opgaver for det offentlige. Opgaverne kan fx være at udarbejde psykologiske undersøgelser af børn og forældremyndighedsindehavere, når der foretages børnefaglige undersøgelser. Det er en del af uddannelsen, at man får vejledning fra andre erfarne psykologer.
Det er Psykolognævnet, der står for autorisation af psykologer.

Hvad er et ydernummer?

Ydernummeret er det nummer, som psykologen kan søge og få tildelt af det offentlige, for at kunne tilbyde behandlinger for sundhedsvæsenet. Hvis du har en henvisning fra din læge til timer med en psykolog, så skal det være hos en psykolog med ydernummer. Som autoriseret psykolog kan man søge om ydernummer, når der er opslag om ledige numre.

Du kan finde psykologer med ydernummer på psykologeridanmark.dk ved at sætte hak i ‘Med lægehenvisning’, når du filtrerer din søgning.

Læs mere om regler for tilskud til psykologbehandling 

Kan en psykolog få frataget sin autorisation?

En autoriseret psykolog kan fratages sin autorisation, hvis psykologen er til fare for andre mennesker på grund af en lidelse, sygdom, misbrug af rusmidler eller grov forsømmelighed. Det er beskrevet i psykologloven §3 

Som klient eller som kollega til psykolog kan man klage over psykologens faglige arbejde. Det er Psykolognævnet, der behandler klager. Og de har forskellige sanktionsmuligheder, den kan bl.a. give kritik eller fratage autorisation.
Læs mere hos Psykolognævnet 


Psykologer, der har fået frataget deres autorisation, kan ikke findes på psykologeridanmark.dk

Hvordan kan man klage?

Der er forskellige muligheder for at klage over en psykologs behandling eller faglighed. Hvor du kan klage kommer blandt andet an på, hvor psykologen er ansat og hvorvidt psykologen er autoriseret eller ikke-autoriseret.

Klagemulighederne er

Læs mere

Læs mere om om dit første besøg hos psykologen, om priser og om børn i psykologbehandling. Og se også hvad erhvervspsykologer og psykologer i psykiatrien beskæftiger sig med.

Hvad kan en psykolog hjælpe med?

Psykologens uddannelse

Det kræver en psykologuddannelse at kalde sig psykolog. Psykologuddannelsen varer 5 år og giver derefter mulighed for forskellige former for videre- og efteruddannelser.

Psykologens uddannelse
Læs om psykologers autorisation.