Tilskud til psykolog

Der er forskellige måder at få tilskud til psykologbehandling via offentlige og private ordninger. Vær opmærksom på, at der er regler for hvilken behandling, hvilken behandler og hvor længe du kan modtage behandling i forbindelse med de forskellige tilskudsordninger.

På psykologeridanmark.dk kan du finde privatpraktiserende psykologer, som kan hjælpe dig med både akutte problemer eller med problemer, der skyldes en langvarig belastning. Du kan finde hjælp som privatperson eller med tilskud. Hvis du har en henvisning eller en aftale med dit forsikringsselskab eller lignende, så vær opmærksom på om den psykolog, du har fundet, er en del af den pågældende tilskudsordning. Du kan søge på psykologer som modtager patienter med henvisning fra det offentlige ved at anvende søgefiltrene på siden, men husk altid også at spørge psykologen, før I indgår en aftale.

Hvad koster det at gå til psykolog?

Psykologer har ligesom andre behandlere forskellige priser og forskellige forløb. Prisen for en samtale hos en privatpraktiserende psykolog ligger typisk fra 1050 kr. uden offentlige tilskud (kilde: sundhed.dk) 

For par eller flere deltagere er konsultationen ofte længere, og prisen varierer derefter. Forhør dig om de praktiske forhold hos den psykolog, du laver en aftale med.

Tilskudsordninger

1. Offentlige tilskud – med henvisning fra læge

Med en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologbehandling hos en psykolog med ydernummer. Ordningen gælder både voksne og børn. Lægen kan give dig en henvisning, hvis lægen vurderer, at du befinder dig i en krise, som er udløst af en særlig situation, der berettiger dig til tilskud
Se de tilskudsberettigede situationer på sundhed.dk 

Sørg for at kontakte lægen så hurtigt, som det er muligt. Der kan være en tidsbegrænsning (6-12 måneder) på hvor længe, man er berettiget til tilskud. Kommuner kan i nogle tilfælde give hjælp til flere samtaleforløb med fuld eller delvis offentlig betaling. Tal med din læge om det, hvis det bliver aktuelt.

Du kan som udgangspunkt få tilskud på op til 12 konsultationer, og du har efter det mulighed for at blive genhenvist. Ved behandling for let til moderat angst og depression har du mulighed for at blive genhenvist til yderligere 12 konsultationer. Det er muligt at skifte psykolog undervejs i forløbet.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

For det meste er det 60% af psykologens honorar, der betales via sygesikringen, men reglerne er forskellige fra kommune til kommune. De sidste 40% skal du betale selv, men i nogle tilfælde kan man også søge om støtte til dette beløb fra kommunen. Tal med din læge og henvend dig evt. til kommunen for at høre mere om mulighederne for støtte.

Gratis hjælp til unge mellem 18-24

Unge i alderen 18-24 år kan få gratis psykologhjælp til behandling af let til moderat angst og depression. Det kræver en henvisning fra lægen at få gratis psykologhjælp for unge. Dette kaldes ‘den vederlagsfri ordning 18-24 år’.

2. Tilskud og støtte ved psykisk arbejdsskade

Psykiske skader i forbindelse med arbejde kan anmeldes som arbejdsulykke eller erhvervssygdom, og her kan der søges om tilskud til psykologbehandling.
Skader anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler sager om psykiske arbejdsskader.
Læs om behandling af sager om psykiske arbejdsskader

Hvis du er medlem af en fagforening kan du undersøge om de tilbyder støtte til psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.

3. Gratis hjælp til studerende

På nogle videregående uddannelser tilbydes psykologhjælp til studerende. Kontakt studieadministrationen eller studenterrådgivningen på dit uddannelsessted og hør om, hvilke muligheder der tilbydes på din uddannelse.

4. Psykologisk rådgivning hos patientforeninger

Patientforeninger som fx Kræftens Bekæmpelse eller Landsforeningen Sind støtter medlemmer der er patienter, psykisk sårbare og pårørende med psykologisk rådgivning. Kontakt den relevante patientforening for mere information.

5. Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark

Medlemskab af Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til nogle typer behandling for både børn og voksne. Det kræver at I vælger en psykolog, der er autoriseret, og at psykologen kan indberette honoraret elektronisk.

6. Tilskud via eget forsikringsselskab

Nogle forsikringsselskaber tilbyder tilskud til psykologisk krisehjælp gennem familie- eller indboforsikringen. De kan fx give tilskud til psykolog i tilfælde af ulykke, dødsfald eller skilsmisse. Undersøg mulighederne hos dit forsikringsselskab. Og hvis du har flere forsikringer, så undersøg også hvordan de evt. supplerer hinanden.

7. Privat sundhedsforsikring

Private sundhedsforsikringer kan tegnes direkte hos forsikringsselskabet, gennem en pensionsordning eller via dit arbejde, hvis de tilbyder sundhedsforsikring som personalegode. Nogle steder gælder den private sundhedsforsikring også den ansattes familie. Kontakt dit forsikringsselskab eller arbejdsplads for mere viden om mulighederne for støtte til psykologbehandling.

Forsikringsselskaberne vil i reglen have indgået aftaler med bestemte psykologer, du kan derfor ikke altid vælge behandleren selv. Vær opmærksom på, at der også kan være regler for, hvilken type behandling du bliver tilbudt og behandlingsforløbets længde.

Tjekliste

Det er ikke altid klart beskrevet i en sundhedsordning, om der er begrænsninger på antallet af konsultationer eller hvilke problemstillinger, du kan drøfte med en psykolog. For at sikre et vellykket forløb, er det vigtigt, at både du og psykologen kender dækning og betingelser, inden I starter forløbet sammen.

Se Dansk Psykolog Forenings anbefalinger til dig der benytter en sundhedsordning: Tjekliste til brug af psykologhjælp i din sundhedsordning

Læs mere

Hvilken behandlingsform virker, og hvad du være opmærksom på, når du vælger psykolog? Læs med her:

Hvilken psykolog skal jeg vælge?

Psykologbehandling med tilskud fra det offentlige

Du kan få tilskud til psykologbehandling fra det offentlige, hvis du får en henvisning fra din læge. Du skal vælge en psykolog med ydernummer, når du har fået en henvisning fra din læge. Sæt hak i feltet ‘Med lægehenvisning’, når du søger på psykologeridanmark, så søger du kun blandt psykologer med ydernummer.

PRISER, TILSKUD og OVERENSKOMSTENS TAKSTER (POK):
Vær opmærksom på at taksterne på sundhed.dk ikke altid er helt opdaterede

Priser og tilskud (sundhed.dk)
Taksterne i de offentlige - POK (dp.dk)

Psykologhjælp med privat sundhedsforsikring

Se hvilke spørgsmål du kan stille til din private sundhedsforsikring, når du ansøger om psykologhjælp betalt af forsikringen

Få svar om private sundhedsordninger
Hvilke typer tilskud kan man få til psykologbehandling?