Tilskud til psykolog

Der er forskellige måder at få tilskud til psykologbehandling via offentlige og private ordninger. Vær opmærksom på, at der er regler for hvilken behandling, hvilken behandler og hvor længe du kan modtage behandling i forbindelse med de forskellige tilskudsordninger.

På psykologeridanmark.dk kan du finde privatpraktiserende psykologer, som kan hjælpe dig med både akutte problemer eller med problemer, der skyldes en langvarig belastning. Du kan finde hjælp som privatperson eller med tilskud. Hvis du har en henvisning eller en aftale med dit forsikringsselskab eller lignende, så vær opmærksom på om den psykolog, du har fundet, er en del af den pågældende tilskudsordning. Du kan søge på psykologer som modtager patienter med henvisning fra det offentlige ved at anvende søgefiltrene på siden, men husk altid også at spørge psykologen, før I indgår en aftale.

Tilskudsordninger

1. Offentlige tilskud – med henvisning fra læge

Med en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologbehandling hos en psykolog med ydernummer. Ordningen gælder både voksne og børn. Lægen kan give dig en henvisning, hvis lægen vurderer, at du befinder dig i en krise, som er udløst af en særlig situation, der berettiger dig til tilskud
Se de tilskudsberettigede situationer på sundhed.dk 

Sørg for at kontakte lægen så hurtigt, som det er muligt, da der kan være en tidsbegrænsning (6-12 måneder) på hvor længe, man er berettiget til tilskud. Kommuner kan ud over det fra en social og økonomisk vurdering i visse tilfælde bevilge yderligere samtaleforløb med fuld eller delvis offentlig betaling.

Du kan som udgangspunkt få tilskud på op til 12 konsultationer og har mulighed for at blive genhenvist. Ved behandling for let til moderat angst og depression har du mulighed for at blive genhenvist til yderligere 12 konsultationer. Det er muligt at skifte psykolog undervejs i forløbet.

Tilskuddets størrelse

Hovedreglen er at 60% af psykologens honorar dækkes af sygesikringen, men reglerne er forskellige fra kommune til kommune. Og så er reglerne afhængige af, hvilken ordning behandlingen er tilknyttet. De sidste 40% skal som regel betales af klienten selv, men der kan i visse tilfælde søges om yderligere støtte fra kommunen. Tal med din læge og henvend dig evt. til kommunen for at høre mere om mulighederne for støtte.

Gratis hjælp til unge mellem 18-24

Unge i alderen 18-24 år er berettiget til gratis psykologhjælp for let til moderat angst og depression.
Det kræver en henvisning fra egen læge at få gratis psykologhjælp for unge.

 

2. Tilskud og støtte ved psykisk arbejdsskade

Psykiske skader i forbindelse med arbejde kan anmeldes som arbejdsulykke eller erhvervssygdom, og her kan der søges om tilskud til psykologbehandling.
Skader anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler sager om psykiske arbejdsskader.
Læs om behandling af sager om psykiske arbejdsskader

Hvis du er medlem af en fagforening kan du undersøge om de tilbyder støtte til psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.

 

3. Gratis hjælp hos studenterrådgivning og patientforeninger

På nogle videregående uddannelser tilbydes psykologhjælp til studerende. Kontakt studieadministrationen på dit uddannelsessted.
Patientforeninger som fx. Kræftens Bekæmpelse eller Landsforeningen Sind støtter medlemmer der er patienter, psykisk sårbare og pårørende med psykologisk rådgivning.

 

4. Tilskud via privat forsikring

Medlemskab af fx Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til nogle typer behandlinger af børn og voksne. Det kræver at psykologen er autoriseret og kan indberette elektronisk.

Nogle forsikringsselskaber tilbyder tilskud til psykologisk krisehjælp gennem familie- eller indboforsikringen. Det kan fx være ved ulykke, dødsfald eller skilsmisse. Undersøg mulighederne hos dit forsikringsselskab. Og hvis du har flere forsikringer, så undersøg også, hvordan de supplerer eller evt. udelukker hinanden.

 

5. Privat sundhedsforsikring

Private sundhedsforsikringer tegnes direkte hos forsikringsselskabet, gennem pensionsordning eller via din ansættelse på en arbejdsplads, der tilbyder sundhedsforsikring som personalegode. Nogle steder gælder disse forsikringer også den ansattes familie. Kontakt dit forsikringsselskab eller arbejdsplads for mere viden om mulighederne for støtte til psykologbehandling.

Forsikringsselskaberne vil i reglen have indgået forhåndsaftaler med psykologer, du kan derfor ikke altid vælge behandleren selv. Vær opmærksom på, at der også kan være regler for, hvilken type behandling du bliver tilbudt og behandlingsforløbets længde.

Se også Dansk Psykolog Forenings anbefalinger til dig der benytter en sundhedsordning, med en tjekliste til spørgsmål, du kan stille:
Værd at vide om psykologhjælp i din sundhedsordning

Læs mere

Læs mere om om dit første besøg hos psykologen, om priser og om børn i psykologbehandling. Og se også hvad erhvervspsykologer og psykologer i psykiatrien beskæftiger sig med.
Læs om hvad psykologer kan hjælpe med.

Hvornår kan man få tilskud fra det offentlige?

Det kræver en henvisning fra din læge til behandling hos en psykolog med ydernummer, for at du kan få offentligt tilskud til psykologbehandling.

Kriterier for tilskud - sundhed.dk