Psykologens uddannelse

Det kræver en psykologuddannelse at kalde sig psykolog. Psykologuddannelsen varer 5 år og giver mulighed for forskellige former for videre- og efteruddannelser. Offentlig autorisation, kræver en særskilt videreuddannelse.

Uddannelsen til psykolog består af en grunduddannelse og en række efter- og specialistuddannelser.

Grunduddannelsen

Er en universitetsuddannelse, der består af et bachelor- og et kandidatforløb, der tilsammen varer 5 år.
Uddannelsen er forskningsbaseret. De første tre år på bacheloruddannelsen lærer man om den brede og almene del af psykologien, fx social- og personlighedspsykologi, filosofi og arbejdspsykologi. Kandidatuddannelsen er mere anvendelsesorienteret og med mulighed for at afsøge faglige retninger i valgfag og speciale. Sidst på uddannelsen indgår et praktikforløb. Det er kun muligt at tage grunduddannelsen som psykolog i et samlet fem årige uddannelsesforløb, hvor man bliver kandidat i psykologi (cand.psyk.).Titlen ‘Psykolog’ er en beskyttet titel.

Grunduddannelsen findes på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Autorisations-uddannelse

Kandidater kan efter bestået eksamen gennemføre en praktisk uddannelse, der giver adgang til autorisation som psykolog.

Uddannelsen forudsætter, at man arbejder med psykologfaglige opgaver indenfor udredning og intervention, og at man modtager supervision på sit arbejde. Det er en praktisk uddannelse, der ofte  tages i forbindelse med en fuldtidsansættelse som psykolog. Autorisationsuddannelsen varer cirka 2 år.

Autoriserede psykologer kan  varetage specielle opgaver for det offentlige. Som autoriseret psykolog er man underlagt den offentlige tilsynspligt.

Uddannelsen og tilsyn varetages af psykolognævnet

Find privatpraktiserende autoriserede psykologer ved at anvende søgekriterierne her på psykologeridanmark.dk

Specialpsykolog-uddannelser

Autoriserede psykologer kan tage en specialpsykolog-uddannelse inden for Voksenpsykiatri eller Børne- og ungdomspsykiatri. Uddannelsen er en fuldtidsstilling, den består af en introduktionsuddannelse og en hoved-uddannelse, som sammenlagt varer 4 år.
På uddannelsen får psykologen kompetencer, som er med til at styrke og understøtte den tværfaglige opgaveløsning i psykiatrien.

Uddannelsen foregår i psykiatrien i en af de fem regioner, som udbydes af Danske Regioner 

Find privatpraktiserende specialpsykologer ved at anvende søgekriterierne her på psykologeridanmark.dk

 

Specialistuddannelser

Autoriserede psykologer kan tage en specialistuddannelse inden for 10 forskellige specialer. Det er efteruddannelse, som er funderet i både forskning og praksis. De består af praksisarbejde, supervision, personligt udviklingsarbejde, teori og et forskningsmodul.
Uddannelsen varer 3-7 år

Specialerne er:
– Psykoterapi
– Klinisk børne- og ungepsykologi
– Klinisk Neuropsykologi med børn og unge
– Klinisk Neuropsykologi
– Sundhedspsykologi
– Psykopatologi
– Psykotraumatologi
– Gerontopsykologi
– Pædagogisk Psykologi
– Arbejds- og Organisationspsykologi

Uddannelserne administreres af Dansk Psykolog Forening

Find privatpraktiserende specialister og erhvervspsykologer inden for de 10 specialer ved at anvende søgekriterierne her på psykologeridanmark.dk

Supervisoruddannelse

Specialistuddannede psykologer kan tage en overbygning som supervisor. Uddannelsen er en efteruddannelse, som er funderet i praksis og består af fuldtids praksisarbejde, supervision, supervision af supervision, teori og metode. Uddannelsen varer cirka 2 år.
Uddannelsen giver kompetencer til at supervisere psykologer inden for udredning, vurdering, intervention og evaluering.

Uddannelsen administreres af Dansk Psykolog Forening 

‘Psykolog’ – en beskyttet titel

Kun personer, der har gennemført grunduddannelsen i psykologi, må kalde sig og fungere som psykologer.