Psykologens uddannelse

Det kræver en psykologuddannelse at kalde sig psykolog. Psykologuddannelsen varer 5 år og giver derefter mulighed for forskellige former for videre- og efteruddannelser. Offentlig autorisation, kræver en særskilt videreuddannelse.

Uddannelsen til psykolog består af en grunduddannelse og en række efter- og specialistuddannelser.

Grunduddannelsen

Er en universitetsuddannelse, der består af et bachelor- og et kandidatforløb, der tilsammen varer 5 år.
Uddannelsen er forskningsbaseret. De første tre år på bacheloruddannelsen lærer man om den brede og almene del af psykologien, fx social- og personlighedspsykologi, filosofi og arbejdspsykologi. Den efterfølgende kandidatuddannelse er mere anvendelsesorienteret og med mulighed for at afsøge faglige retninger i valgfag og speciale. Sidst på uddannelsen indgår et praktikforløb. Det er kun muligt at tage grunduddannelsen som psykolog i et samlet fem årige uddannelsesforløb, hvor man bliver kandidat i psykologi (cand.psyk.).Titlen ‘Psykolog’ er en beskyttet titel.

Grunduddannelsen findes på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Uddannelserne

Læs mere om grunduddannelsen hos:
Københavns Universitet     Aarhus Universitet     Aalborg Universitet     Syddansk Universitet

Autorisations-uddannelse

Kandidater kan efter bestået eksamen gennemføre en praktisk uddannelse, der giver adgang til autorisation som psykolog.

Autorisationsuddannelsen forudsætter, at man arbejder med psykologfaglige opgaver indenfor udredning og intervention, og at man modtager supervision på sit arbejde. Det er en praktisk uddannelse, der ofte tages i forbindelse med at man er fuldtidsansat som psykolog. Autorisationsuddannelsen varer cirka 2 år.

Autoriserede psykologer kan varetage specielle opgaver for det offentlige. Som autoriseret psykolog er man underlagt den offentlige tilsynspligt.

Uddannelsen og tilsyn varetages af psykolognævnet

Find privatpraktiserende autoriserede psykologer ved at anvende søgekriterierne her på psykologeridanmark.dk

Specialpsykolog-uddannelser

Autoriserede psykologer kan tage en specialpsykolog-uddannelse inden for Voksenpsykiatri eller Børne- og ungdomspsykiatri. Specialpsykolog-uddannelsen er en fuldtidsstilling, den består af en introduktionsuddannelse og en hoved-uddannelse, som sammenlagt varer 4 år.
På uddannelsen får psykologen kompetencer, som er med til at styrke og understøtte den tværfaglige opgaveløsning i psykiatrien.

Uddannelsen foregår i psykiatrien i en af de fem regioner, som udbydes af Danske Regioner 

Find privatpraktiserende specialpsykologer ved at anvende søgekriterierne her på psykologeridanmark.dk

Specialistuddannelser

Autoriserede psykologer kan tage en specialistuddannelse inden for 10 forskellige specialer. Det er efteruddannelser, som er funderet i både forskning og praksis. Specialistuddannelserne består af praksisarbejde, supervision, personligt udviklingsarbejde, teori og et forskningsmodul.
Uddannelserne kan vare mellem 3-7 år

Specialerne er:

  • Psykoterapi
  • Klinisk børne- og ungepsykologi
  • Klinisk Neuropsykologi med børn og unge
  • Klinisk Neuropsykologi
  • Sundhedspsykologi
  • Psykopatologi
  • Psykotraumatologi
  • Gerontopsykologi
  • Pædagogisk Psykologi
  • Arbejds- og Organisationspsykologi

Find uddannelserne, der administreres af Dansk Psykolog Forening

Find privatpraktiserende specialister og erhvervspsykologer inden for de 10 specialer ved at anvende søgekriterierne her på psykologeridanmark.dk

Supervisoruddannelse

Specialistuddannede psykologer kan tage en overbygning som supervisor. Supervisoruddannelsen er en efteruddannelse, som er funderet i praksis og består af fuldtids praksisarbejde, supervision, supervision af supervision, teori og metode. Uddannelsen varer cirka 2 år.
Supervisoruddannelsen giver kompetencer til at supervisere psykologer inden for udredning, vurdering, intervention og evaluering.

Find uddannelsen, der administreres af Dansk Psykolog Forening 

Læs mere om psykologernes arbejde

De fleste psykologer autoriserede, der arbejder klinisk for eksempel med terapi er autoriserede, selvom det ikke er et krav.

Hvad kan en psykolog hjælpe med?
Psykologernes autorisation

‘Psykolog’ – en beskyttet titel

Kun personer, der har gennemført grunduddannelsen i psykologi, må kalde sig og fungere som psykologer.