Autoriserede psykologer

En autoriseret psykolog har gennemgået en 2-årig praktisk videreuddannelse efter kandidateksamen i psykologi.

Autorisation af danske psykologer varetages af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis under supervision. En psykolog kan tidligst autoriseres 2 år efter afsluttet kandidatuddannelse i psykologi og skal have modtaget mindst 160 timers supervision.

Autorisationsordningen sikrer et højt psykologfagligt niveau, idet psykologen under autorisationsuddannelsen modtager vejledning på det praktiske arbejde af en mere erfaren psykolog.

Autorisationsordningen er frivillig; autorisation er ikke en betingelse for, at psykologer kan udøve deres virke i Danmark.

Alle psykologer, du kan slå op her på hjemmesiden, er autoriserede psykologer.

Du har mulighed for at klage over en autoriseret psykolog hos Psykolognævnet. Læs mere om klagemuligheder.

Vil du vide mere om autoriserede psykologer, kan du klikke dig ind på Psykolognævnets hjemmeside www.pn.sm.dk.

Klage over en psykolog

Hvor kan jeg klage over en psykolog?
Læs mere…