Til psykologer

Psykologeridanmark.dk er et tilbud til borgere, der søger en psykolog og giver mulighed for at afgrænse søgning på fx geografi, viden, uddannelse, kompetencer og adgangsforhold. Psykologerne på siden er alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening (DP).

DP driver og udvikler siden og DP’s selvstændige medlemmer bestemmer selv, om de vil have en profil på siden. Profilen vedligeholdes af psykologen selv via DP’s selvbetjeningsløsning.

Målet med psykologeridanmark.dk er at give borgere og virksomheder, relevante søgeresultater, når de leder efter kontakt til en psykolog.

Opret og vedligehold profil

Din profil på psykologeridanmark.dk oprettes og vedligeholdes på DP selvbetjeningsløsning mitdp.dk

Din profil består af:

 • Stamdata:
  Profilbillede, navn, alder, autorisation, uddannelse og evt. ph.d.
 • Information om psykologen:
  Præsentationstekst, titel, erfaringer/fagområder og sprog.
 • Information om arbejdssted:
  Adresse, kontaktoplysninger, telefontid, ventetid, adgangsforhold, mulighed for lægehenvisning og klienttyper.
 • Aktivering af profil
  Herunder mulighed for at deaktivere profil i perioder.

Du vælger selv hvilke informationer du ønsker at oplyse, og du kan have flere profiler på siden, hvis du er tilknyttet forskellige arbejdspladser/adresser. Dem skal du dog opdatere separat på mitdp.

Vi opfordrer til, at psykologer med profil på siden opdaterer deres profil mindst én gang årligt, og sørger for, at der til altid er korrekte kontaktoplysninger og information om ventetider. Sørg også for et vellignende profilbillede, da en profil uden billede kan fremstå ufærdig og derfor virke mindre relevant.

Læs DP’s guide til oprettelse og redigering af din profil
(log på dp.dk for at se guiden)

Kriterier for at have en profil på siden

Psykologeridanmark.dk er et frivilligt tilbud til medlemmer af DP, og som er privatpraktiserende.

Privatpraktiserende medlemmer af DP får per automatik tilbudt at oprette en profil på siden. Når profilen oprettes, forpligter du dig til at opdatere egne informationer, således at kontakt- og tilgængeligheds-oplysningerne på sitet til en hver tid er korrekte.

De øvrige kriterier er:

 • Psykologen skal være privatpraktiserende med min 15 timers ugentlig beskæftigelse som selvstændig.
 • Psykologen skal have aktiveret og vedligeholdt sin profil på mitdp.
 • Psykologer, der får frataget deres autorisation permanent eller midlertidigt, kan ikke have en profil på psykologeridanmark.dk. Hvis en profil nedlægges, orienteres psykologen om dette. Psykologen kan anmode om at få reetableret profil, hvis psykologen generhverver autorisation. Genetablering på psykologeridanmark.dk kan ske ved, at psykologen kontakter DP og kan dokumentere generhvervelse.

Kontakt

Psykologeridanmark.dk er udviklet og drevet af Dansk Psykolog Forening, på vegne af foreningens selvstændige medlemmer.

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Telefon: 35 26 99 55
E-mail: dp@dp.dk

Læs mere på dp.dk

Ønsker til psykologeridanmark.dk?

Har du ønsker eller spørgsmål til psykologeridanmark.dk, så kontakt os på mail. Beskriv gerne dit ønske/spørgsmål og baggrunden for din henvendelse.

Skriv til dp@dp.dk