Hvad er en psykologerklæring?

En psykologerklæring er en skriftlig udtalelse fra en psykolog. Det er ofte de sociale myndigheder, der beder om en psykologerklæring. Psykologerklæringer er som regel resultater af test og undersøgelser og notater fra interview, som psykologen har skrevet i sin journal.

Psykologerklæringer kan udarbejdes af psykologer ansat i kommunen eller af en privatpraktiserende psykolog. Erklæringerne udarbejdes fx i sager om tvangsfjernelse af børn, hvor de sociale myndigheder kan forlange oplysninger uden klientens samtykke. Det skyldes, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at fravige kravet om samtykke ud fra et omsorgs-hensyn til barnet.

Og der kan også være begrænsninger i forældremyndighedens ret til aktindsigt. Disse begrænsninger er også lavet for at beskytte det pågældende barn bedst muligt.

Aktindsigt

Som udgangspunkt har man som klient ret til at se sin egen journal. Hvis klienten er mindreårig, har forældrene eller de, der har forældremyndigheden, også som udgangspunkt ret til at se barnets journal.

Der er forskellige regler for, hvornår man som forældre eller forældremyndigheder må se den journal, som ligger til grund for en psykologerklæring. Disse regler afhænger bl.a. af, hvor psykologen, der har lavet erklæringen, er ansat, og om det er en autoriseret psykolog.
Autoriserede psykologer har pligt til at føre journal over deres arbejde med en klient. 

Psykologens journal skal indeholde oplysninger om:

  • Klientens navn, alder og bopæl.
  • Årsagen til henvendelsen, og om klienten er blevet henvist til psykologen.
  • De psykologiske undersøgelser, som psykologen har foretaget, og de foreløbige vurderinger af disse undersøgelser.
  • Psykologens rådgivning og behandling af klienten.
  • Den information, som psykologen har givet klienten om behandlingen.
  • Hvem der har foretaget de psykologiske undersøgelser og behandlingen.
  • Eventuel anbefaling af kontakt til andre instanser.

Ovenstående liste er ikke udtømmende, læs hele formuleringen i journalføringsbekendtgørelsens §3

Læs lovgrundlaget for psykologerklæringer

Læs mere

Find svar på spørgsmål om dit første besøg hos psykologen, om priser og om børn i psykologbehandling. Og læs om, hvad erhvervspsykologer og psykologer i psykiatrien beskæftiger sig med.

Hvad kan en psykolog hjælpe med?