Autisme og Aspergers

Når man lider af autisme og aspergers syndrom, er man født med en udviklingsforstyrrelse. Den kan ikke ‘behandles væk’, men vil altid være en del af ens liv. Nogle vil få svære vanskeligheder. Men mange vil fungere godt, fordi de lærer at mestre deres udfordringer.

Børn og unge med autisme og aspergers kan for eksempel have svært ved at afkode deres omverden. De opfører sig måske heller ikke altid, som andre forventer. Derfor er forståelse og indsigt hos andre også en vigtig nøgle i at støtte et barn eller ung.

Mange forældre, der har et barn med autisme oplever, at struktur, tydelighed og forudsigelighed er en stor hjælp, når det handler om at skabe en god hverdag.

Illustration: Pablo Varela | Unsplash

Autisme og OCD: Der er forskel på årsagen til handlemønstre

Både autisme og OCD er kendetegnet ved forskellige former for gentagende, ritualiserede handlinger. Selvom handlemønstrene i de to diagnoser på overfladen kan ligne hinanden, er der stor forskel på, hvad der ligger til grund for dem. Det er vigtigt at tage højde for i forbindelse med behandlingsforløb.

Emne: Autisme og Aspergers, OCD

Autisme øger risikoen for stress

Vi kan alle blive ramt af stress, men personer med autisme er mere sårbare end andre. Især hvis personen selv eller omverdenen ikke har forståelse for de behov, autismen kan medføre.

Emne: Autisme og Aspergers, Stress
Alt om psykologi

6 myter om autisme

Det er en myte, at mennesker med autisme helst vil være alene og ikke har brug for selskab. Men de kan have svært ved at gennemskue sociale samspil og have brug for hjælp til at sætte ord på, hvad der forventes i samværet med andre.

Emne: Autisme og Aspergers
Illustration: Caleb Woods | Unsplash

Hvad er autisme?

Fælles for mennesker med autisme, er at de har svært ved at afkode deres omverden. De opfører sig ikke altid, som man forventer, stiller måske mange spørgsmål, ytrer upassende holdninger eller gentager sig selv, fordi de er bange for at blive misforstået. Forståelse og indsigt er den vigtigste nøgle til et godt liv med autisme

Emne: Autisme og Aspergers