Demens

Risikoen for demens stiger med alderen og skyldes altid sygdom. Man får måske lidt sværere ved at lære helt nye ting, eller man bliver knap så hurtig til at udføre forskellige opgaver. Det er vigtigt at skelne mellem normal aldring og sygdom.

Det kan være meget ensomt at have en demenssygdom. Man kan føle sig misforstået, og det kan være svært at give udtryk for, hvad man har behov for. Mange mennesker med demens er glade for den hjælp, de får, men kan også have svært ved, at andre “bestemmer” over dem. Når man har en demenssygdom, har man et stort behov for at opleve, at man er en del af noget. Man har brug for at opleve, at man hører til.

For pårørende er demens et tab, der kan være svært at håndtere.

Sådan sikrer du et godt samarbejde med plejehjemmet

Pårørende kan igen besøge landets plejehjem og være en del af et vigtigt samarbejde med beboer og personale. Et godt samarbejde med personalet er ikke en selvfølge, men afgørende for, at både pårørende og beboer føler sig trygge. Som pårørende kan man bidrage til en god dialog.

Emne: Ældre, Demens, Pårørende

Når et familiemedlem flytter på plejehjem

Der kan være mange stærke følelser forbundet med, at et familiemedlem flytter på plejehjem. Få mere viden om, hvad man typisk går igennem, og hvad man bør være opmærksom på.

Emne: Ældre, Demens, Pårørende
Demens

Pårørende til demens

Det kan gøre ondt og være frustrerende - både for den, der er ramt af demens og for de pårørende, når sygdommen forandrer den måde, man er vant til at være sammen på. Hvis man er tæt på demens, kan man få brug for hjælp og støtte, så man undgår fysisk og psykisk nedslidning.

Emne: Ældre, Demens, Pårørende
alt om psykologi

10 tegn på demens

Et af de første tegn på, at man er ved at udvikle demens er, at mentale funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse sprogfærdighed eller problemløsning begynder at svigte.

Emne: Ældre, Demens, Pårørende
Illustration: Tim Doerfler | Unsplash

Hvad er demens?

Det er en myte, at demens er en naturlig følge af at blive ældre. Alle mennesker ændrer sig i takt med, at de bliver ældre, og selv om man oplever, at hukommelsen svigter, behøver man ikke at lide af demens.

Emne: Ældre, Demens, Pårørende