Specialpsykologer og specialister

Der er to specialpsykologuddannelser og ti specialistuddannelser.

Specialpsykologer

Specialpsykologer er autoriserede psykologer, der har gennemført en 4- årig specialpsykologuddannelse i enten voksenpsykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri.

Uddannelsen udbydes af Danske Regioner, og du kan læse mere om specialpsykologers uddannelsesforløb og kvalifikationer her.

Der er to uddannelser til specialpsykolog.

Specialister

Psykologer med specialistuddannelse er autoriserede psykologer, der herudover har gennemført en 3-årig specialistuddannelse indenfor børnepsykologi, voksenpsykologi eller arbejds- og organisationspsykologi.

De har gennemgået 360 timers teoriundervisning og mindst 240 timers personligt udviklingsarbejde og supervision/vejledning, og de har arbejdet på fuld tid inden for deres specifikke speciale i mindst 3 år.

Teoriundervisningen er forskellig for de forskellige specialer. Der er dog 90 timers fælles basisfag inden for hvert af de tre områder: børnepsykologi, voksenpsykologi og arbejds- og organisationspsykologi. Du kan læse mere om specialistuddannelserne her.

Mød en specialpsykolog

Psykolog Marie Hindø uddanner sig til specialpsykolog. Hun arbejder på Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle.