Arbejds- og organisationspsykolog

Arbejds- og organisationspsykologer – også kaldet erhvervspsykologer – rådgiver virksomheder om selve organisationen, ledelse og medarbejdere.

Arbejds- og organisationspsykologer fungerer som konsulenter, rådgivere og undervisere i erhvervslivet. Deres arbejdsfelt spænder over alle de udfordringer, som ledelse og medarbejdere dagligt står med på deres arbejdsplads.

Arbejdet fylder i mange menneskers liv og kan være en væsentlig del af ens identitet og sociale liv. Det stiller krav om, at arbejdspladsen er velfungerende og giver mulighed for udvikling, arbejdsglæde og arbejdsfællesskab.

Store forandringer som virksomhedssammenlægninger og omstruktureringer samt ledelsesmæssig og kollegial håndtering af arbejdsgange kan påvirke både den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed.

Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø kan komme under pres, og det er vigtigt både for virksomhedens og de ansattes positive udvikling, at der tages hensyn til de mennesker, der arbejder i virksomheden ved at forebygge eller håndtere konflikter, stress og personlige problemer.

Dygtig ledelse forplanter sig til hele arbejdspladsen og er sammen med rekruttering af de rigtige medarbejdere en forudsætning for, at arbejdspladsen fungerer optimalt.

Organisationspsykologens arbejdsmetoder afhænger af opgaven og virksomheden. Psykologens indsats består i at styre en fælles proces om et eller flere aftalte temaer, og psykologen benytter sig oftest af en kombination af forskellige metoder som individuelle samtaler, gruppesamtaler, undersøgelser, foredrag, temadage, supervision, coaching og sparring.

Arbejdsmetoden aftales og tilpasses altid den enkelte virksomhed.

Organisationspsykologens uddannelse

En specialpsykolog i arbejds- og organisationspsykologi har minimum 10 års uddannelse bag sig.