Lovgivning

Her og på de underliggende sider kan du finde nogle af de dele af lovgivningen, der er mest relevante for psykologens arbejde. Finder du ikke, hvad du søger, kan du orientere dig nærmere via linkene.

Danske psykologer skal følge de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Herudover skal de handle i overensstemmelse med bestemte love og regler. Disse love og regler er en kvalitetssikring af psykologernes arbejde og en beskyttelse af både borgeres og psykologers interesser og sikkerhed.

Psykologers arbejde er reguleret gennem psykologloven fra 1993. Er psykologen offentligt ansat vil arbejdet desuden være reguleret af andre love, som fx forvaltningsloven, retssikkerhedsloven, offentlighedsloven, persondatalovgivningen, retsplejeloven, straffeloven, sundhedsloven og serviceloven – samt forskellige bekendtgørelser og praksisafgørelser.

Reglerne beskytter professionen og faget, og de beskytter klienter og psykologer. Reglerne vejleder dels borgeren om, hvad psykologen har ret og pligt til, og hvad denne må og ikke må. Dels vejleder de om, hvad man som borger selv har ret og pligt til, og hvad man kan forvente eller kræve af psykologerne.

Borgerne kan klage over psykologer, der ikke handler i overensstemmelse med love, regler, bekendtgørelser og principper.

Læs mere om dine klagemuligheder