De etiske principper

De etiske principper er fælles retningslinjer for etisk korrekte handlinger inden for psykologfaget. De gælder psykologer, der er medlemmer af en af de nordiske psykologforeninger.

Psykologer skal ligesom alle andre mennesker bestræbe sig på at handle etisk korrekt. I mange situationer kan det imidlertid være en personlig vurdering, hvad den etisk rigtige handling er. De Etiske Principper for Nordiske Psykologer kan betragtes som en fælles beslutning blandt psykologer om, hvilke hensyn der har størst betydning i forhold til netop deres arbejde.

Grundprincipperne i de etiske principper er:

  • Respekt for klientens rettigheder og værdighed
  • Kompetence
  • Ansvar
  • Integritet

Disse principper skal:

  • støtte psykologerne, når de kommer ud for situationer, hvor det kan være vanskeligt at finde ud af, hvad den etisk rigtige handling er.
  • beskytte klienter mod dårlig behandling.
  • være modeller for, hvordan psykologer samarbejder, både indbyrdes og med andre faggrupper, fx læger, sygeplejersker, lærere eller pædagoger.
  • sikre, at psykologerne er en professionsgruppe, man generelt har tillid til.
  • være udgangspunkt for, at der kan vejledes og rådgives om etiske retningslinjer inden for specielle områder.