Komité for Etik

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik er nedsat af Dansk Psykolog Forenings generalforsamling. Komitéen behandler klagesager over psykologer, som ikke er autoriseret, og sager, hvor psykologer klager over psykologer.

Ud over at behandle klagesager er komitéens opgaver blandt andet at yde rådgivning i forhold til etiske problemstillinger i klagesager, der er under behandling i Psykolognævnet eller Patientklagenævnet.

Det er også komitéens opgave at øge bevidstheden blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer om de etiske dilemmaer, der knytter sig til psykologernes arbejde. Endelig skal komitéen udbrede kendskabet til de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik deltager også i udarbejdelsen af fælles europæiske etiske principper for psykologer.

Se vedtægter for Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik

Etiknævnets medlemmer

Formand

Lisbeth Sten Jensen

Næstformand

Johanne Bratbo

Medlemmer

Karin Rønnebæk-Kornum
Lotte Sønderby
Mette Bentzen

Suppleanter

Charlotte Boel
John H. Toft

Sekretær

Jørgen Andersen
E-mail: jan@dp.dk

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik

Komitéen vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens generalforsamling og mødes ca. 12 gange om året.

Komitéen består af 5 repræsentanter og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager altid i komitéens møder. Der er tilknyttet en sekretær.

Læs mere om Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik her