Titelbeskyttelse

Psykologtitlen er en beskyttet titel.

Både titlen “psykolog” og titlen “autoriseret psykolog” er beskyttet i Danmark. Det betyder, at det kun er personer, der har gennemført psykologuddannelsen, der må kalde sig og fungere som psykologer.

Titlen må heller ikke benyttes sammen med andre betegnelser, fx arbejds- og organisationspsykolog, børnepsykolog eller sportspsykolog, medmindre man er uddannet psykolog.

Titelbeskyttelsen er en anerkendelse og beskyttelse af psykologernes arbejde, og den beskytter borgernes interesser, idet de ved valget af en psykolog er sikret kvalificeret hjælp.

Beskyttet titel

Kun personer, der har gennemført psykologuddannelsen, må kalde sig og fungere som psykologer. Lov om psykologer kapitel 4 § 21.