Underretningspligt

Psykologer har underretningspligt. Det betyder, at de i ganske særlige tilfælde skal bryde deres tavshedspligt.

Psykologer har tavshedspligt; ingen andre end klienten og psykologen får kendskab til de ting, der tales om, eller til at klienten overhovedet går hos en psykolog.

Tavshedspligten overtrumfes dog af underretningspligten, som påhviler enhver, der får kendskab til børn og unge, der udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling.

Offentligt ansatte psykologer har en skærpet underretningspligt.

Underretningspligt

§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Herudover har offentligt ansatte psykologer en skærpet underretningspligt efter § 153.

‘Bekendtgørelse af lov om social service’

grafik_dialog