Psykologer har ikke faste takster, og priserne varierer derfor fra psykolog til psykolog. Du kan efter særlige regler få tilskud til psykologhjælp.

Praktiserende psykologer

En enkelt konsultation hos en praktiserende psykolog varer almindeligvis fra 45 til 60 minutter.

For par eller flere deltagere er konsultationen ofte længere, og prisen varierer derefter. Forhør dig om de praktiske forhold hos den psykolog, du laver en aftale med.

Du kan vælge frit blandt alle psykologer, men du kan kun få tilskud fra det offentlige til behandlingen, når du vælger en psykolog med ydernummer. Læs om tilskud i boksen til højre.

Organisationspsykologer

En del organisationspsykologer arbejder også som praktiserende psykologer, og for dem gælder samme regler som ovenfor.

Organisationspsykologerne har andre tilbud end de praktiserende psykologer. De kommer ofte ud i virksomhederne, og varigheden af deres arbejde varierer efter den konkrete aftale, som psykologen og virksomheden indgår.

Der kan aftales både kortere og længere forløb; der kan være tale om kurser for eller rådgivning af enkeltpersoner eller grupper i medarbejderstaben; arbejdet kan indebære interview, handleplaner mv.

Prisen for organisationspsykologens arbejde aftales derfor individuelt mellem psykolog og virksomhed.

Tilskud

Offentligt
Med en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologhjælp, hvis du tilhører en af de tilskudsberettigede personkredse.

Tilhører du personkreds 1-11 betaler du selv 424,2 kr. for første konsultation og 353,72 kr. for følgende konsultationer.

Unge mellem 18 og 24 år er berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11).

Visse kommuner giver hel eller delvis dækning for udgiften til psykolog. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune.

Privat
Via private sundhedsforsikringer og nogle fagforeninger er der også mulighed for hel eller delvis dækning af psykologisk behandling. Læs mere om private tilskudsordninger

grafik_sparegris