Skizofreni

Skizofreni er en af de alvorligere psykiske lidelser og forbundet med mange fordomme og misforståelser. Når man lider af skizofreni, er man påvirket i sin måde at tænke på, sit følelsesliv og sommetider i sine bevægelser.

Lidelsen er karakteriseret ved dramatiske forandringer i opførsel og tankemåde ofte også med vrangforestillinger og hallucinationer. Lidelsen gør det svært at finde ud af, hvad der virkeligt og ikke virkeligt.

Tidligere var det en lidelse, man forbandt med dårlig prognose og forværring over tid. I dag ved man, at en mindre gruppe kommer sig helt. Sandsynligheden for at få det bedre er størst, hvis behandlingen startes tidligt i forløbet.

Getty Images

Hvad er dissociation?

Når hjernen udsættes for stærk stress, kan vores bevidsthedstilstand ændre sig, så vi oplever omverdenen og os selv anderledes. Nogle ændrede bevidsthedstilstande kaldes dissociation. Dissociation er en del af vores overlevelsesinstinkt. Dissociation kan også udvikle sig til vedvarende symptomer og psykisk lidelse, som det er vigtigt at kende til for at få den rette behandling.

Emne: Skizofreni, Sorg og traumer, Stress

Hvad er skizotypi?

Måden man tænker, føler og handler på bliver påvirket, når man har skizotypi. Det er en psykisk lidelse, der ofte giver udfordringer med at være i sociale relationer.

Emne: Skizofreni
Alt om psykologi

Hvad er psykose?

Der er forskel på, hvor sårbare vi er for at få en psykose. Men vi kan alle blive psykotiske, hvis vi bliver udsat for tilstrækkelig belastning i forhold til, hvad vi kan håndtere psykisk.

Emne: Bipolar lidelse, Forside, Misbrugslidelser, Skizofreni, Stress

En psykisk lidelse rammer hele familien

Når et menneske vi elsker og holder af har det psykisk svært, vil vi gøre alt for at hjælpe. Men som pårørende til psykisk lidelse er det er svært at vide, hvordan vi bedst hjælper. Samtidig forandrer lidelsen typisk vores forhold til vores nærmeste, og vi oplever måske både sorg, afmagt og frustration. Som pårørende er vi i risiko for at blive overbelastede, og det er derfor vigtigt at søge viden og hjælp - og ikke mindst huske selv at tanke op.

Emne: ADHD, Angst, Depression, Pårørende, Skizofreni, Stress
alt om psykologi

Hvad er skizofreni?

Tidligere forbandt man skizofreni med dårlig prognose og forværring over tid. I dag ved vi, at skizofreni er en lidelse, hvor man kan gøre meget for, at den ramte får det bedre og i visse tilfælde kommer sig helt.

Emne: Skizofreni