Når et barn kommer til sin første samtale hos en psykolog, står der ofte flere bekymrede voksne bag. Psykologen vil tage barnets perspektiv, lytte uden at alliere sig med nogen og foreslå barn og voksne en undersøgelses- og behandlingsplan.

Der kan være gået mange dårlige oplevelser og forsøg på at løse barnets problemer forud for det første besøg hos psykologen.
Barnet kan have haft langvarige problemer med at begå sig i børnehavens lege, svært ved at styre temperamentet eller problemer med at koncentrere sig og følge med i skolen. Det kan også være, at barnet bliver mobbet eller er plaget af hjemlige problemer som skilsmisse eller misbrug.

Det er ofte forældrene selv, der henvender sig til klasselæreren eller direkte til psykologen i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) med bekymring om deres barns faglige eller sociale trivsel. De kan også opsøge en praktiserende psykolog, hvis ventetiden på at komme til i PPR er for lang.

Andre gange er det pædagogen i børnehaven, der foreslår forældrene at få barnet undersøgt, hvis barnet ikke opfører sig alderssvarende. Eller læreren, der ser, at barnet ikke kan koncentrere sig, er for stille, eller let bliver vred eller ked af det.

Ansatte i socialforvaltningen tager også initiativ til at få et barn undersøgt, hvis der fx er mistanke om, at barnet mistrives i sit hjem. Og endelig kan børn få støtte af psykologer i specialinstitutioner, og når de er indlagt på hospital.

Undersøgelse og behandling

Der er med andre ord ofte flere bekymrede voksne med forskellige interesser involveret i barnets besøg hos psykologen, og der er altid mange følelser på spil, fordi det er et barn. Psykologen vil se det som sin opgave at finde ud af, hvad det hele handler om ved at lytte, ved at tage barnets perspektiv og ved ikke at alliere sig med nogen af parterne.

På det første møde vil psykologen aftale et undersøgelsesforløb med barnet og de voksne. Det er altid vigtigt at inddrage specielt forældrene i en undersøgelse af deres barn. Omfanget af en børnepsykologisk undersøgelse afhænger af barnets alder og problemer, men kan i PPR fx foregå som 3-4 samtaler mellem barn og psykolog.

En socialforvaltning vil typisk have behov for en bred psykologisk undersøgelse, der også omfatter grundige samtaler med forældrene og observationer af forældrenes samspil med barnet.

En undersøgelse munder ud i en rapport med evt. forslag til behandling. En sådan rapport skal naturligvis drøftes indgående med forældrene.

Fakta

Omfanget af en børnepsykologisk undersøgelse afhænger af barnets alder og problemer.

grafik_boern