Stress på jobbet er et fælles ansvar: Gode råd til en bedre arbejdskultur

Stress på jobbet er et fælles ansvar: Gode råd til en bedre arbejdskultur

Stress på jobbet er aldrig den enkelte medarbejders ansvar. Ofte handler det om, at arbejdsopgaverne er sat ind i nogle rammer, der ikke er realistiske, eller at forventningerne på arbejdspladsen er uklare. Læs de gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du selv eller en kollega har stress, og hvad man sammen kan gøre for at forebygge problemet.

Illustration: Canva

Søvnbesvær, svigtende hukommelse, tristhed og ondt i maven. Symptomerne på stress er mange, og tilstanden opleves typisk forskelligt fra person til person. Uanset hvordan det kommer til udtryk, er det vigtigt, at man sætter ind så hurtigt som muligt, og at det ikke bliver overladt til den enkelte at komme stressfri ud på den anden side.

For mange er det forbundet med følelser som skyld eller skam, når symptomerne melder sig, men stress på arbejdspladsen er aldrig den enkeltes ansvar. Alle på en arbejdsplads kan blive stressede, og alle skal hjælpe til, så det undgås.

Det kan være invaliderende at blive ramt af stress, i hvert fald i en periode. Men med den rigtige hjælp og indsats, kan man undgå at det bliver en langvarig eller permanent tilstand.

I denne artikel kan du læse mere om årsagen til den type stress, der ofte kan munde ud i en sygemelding fra arbejdspladsen, og hvad man kan gøre for at skabe et stressfrit arbejdsmiljø.

Man kan helt kort sige, at det handler om at skabe en balance mellem egne og andres forventninger til krav og ressourcer, hvis man skal forebygge stress.

Læs også: Hvad er stress?

Mange har en forestilling om, at stress først og fremmest handler om ‘bare’ at have for travlt. Travlhed kan være med til at udløse stress, men det er sjældent den afgørende faktor.

Tilstrækkelig tid og tydelige arbejdsopgaver er vigtigt

Hvis stress er et arbejdspladsproblem, bør man se på, hvordan de krav, der bliver stillet fra arbejdspladsens side, bliver fulgt op med passende ressourcer i form af tid, indflydelse på egne opgaver, klare retningslinjer, synlig ansvarsfordeling og så videre.

Hvis man oplever, at man selv eller en kollega udviser tegn på stress, kan man med fordel stille følgende spørgsmål til sin arbejdsplads:

 • Har vi et for stort arbejdspres med for korte tidsfrister?
 • Er der uklare retningslinjer?
 • Har vi en stresskultur, hvor kolleger bliver til langt over almindelig arbejdstid eller ofte tager arbejdet med hjem?
 • Er der en dårlig kommunikation mellem chef og medarbejdere – og måske også medarbejderne imellem?
 • Har vi generelle symptomer på stress? Mister vi for eksempel ofte overblikket, kommer bagud med vigtige opgaver, glemmer, hvor vi har parkeret bilen, har vi svært ved at falde til ro i kroppen, så vi sover dårligere, begynder vi at spise for meget eller for lidt, virker kaffen ikke opkvikkende nok, er det at gå på arbejde blevet en daglig kamp for overlevelse?
 • Har vi svært ved at bremse op, fordi vi føler os så forpligtede og ansvarsbevidste, at vi bliver ved, indtil vi måske ikke formår at flytte os fra sengen og ud til bilen og køre på arbejde?

Læs også: Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge stress?

Hvad kan arbejdspladsen gøre for at undgå stress?

Det er vigtigt, at:

 • Arbejdspladsen tydeligt viser, hvilke ønsker, krav og mål, som de overordnet ønsker for virksomheden, så det er synligt for alle
 • Medarbejderne ved, hvordan og hvornår beslutninger bliver taget, og hvor meget indflydelse man selv har på beslutningerne
 • Medarbejderne har klare rammer for, hvordan arbejdet skal klares, så det er muligt at nå opgaverne inden for arbejdstiden
 • Medarbejderne kender til eventuelle nye regler, lovgivning og så videre.

Hvad kan chefen gøre for at forebygge stress hos medarbejderne?

Det er vigtigt, at:

 • Din chef fortæller om, hvad du skal lave og hvordan, så du synes, det er tydeligt og klart
 • Din chef er tydelig i forhold til, hvor lang tid du kan bruge på en opgave
 • Din chef skaber en ligeværdig dialog, hvor du får mulighed for at stille de spørgsmål, der er brug for til at forstå opgaven
 • Din chef interesserer sig, hvis du får problemer med at nå opgaverne
 • Din chef giver anerkendelse.

Læs også: Hvornår skal jeg sygemelde mig med stress?

Hvad kan du og dine kolleger gøre for ikke at smitte hinanden med stress?

Det er vigtigt, at:

 • I har forstået opgaverne på den samme måde, så I ikke skal bruge tid og kræfter på at diskutere det
 • I går direkte til hinanden, når der er noget, som ikke fungerer
 • I ved, at det er chefens ansvar at gøre det mere tydeligt, når der opstår uklarhed omkring en opgave
 • I har en venlig måde at snakke sammen på, så I undgår misforståelser
 • I respekterer hinandens evner.

Hvad kan du selv gøre, når du mærker stress?

Det er vigtigt, at:

 • Du har nogle tydelige opgaver, hvor du ved, hvad du skal og ikke skal
 • Du snakker med din chef, når du oplever at det flyder, så du kan få hjælp
 • Du får hjælp til at prioritere dine opgaver, eller gør det selv
 • Du tager dine pauser alvorligt. Gå eksempelvis væk fra computeren, når du spiser frokost
 • Du siger fra over for dine kolleger, hvis de presser dig til at tage opgaver, som du ikke har tid til.

Læs også: Når man er sygemeldt med stress

Stress er et fælles problem på arbejdet

Det er sjældent, at vores primære arbejdsopgave i sig selv giver os stress. De fleste siger, at de er rigtig glade for deres primære opgaver og for at bruge deres faglighed og uddannelse, når man spørger til deres job i forbindelse med behandling for stress. Ofte er det derimod rammerne om arbejdet, der skaber nogle vilkår, som er urealistiske, og som gør, at vi ikke kan varetage vores faglighed godt nok eller har tid nok til at gøre det godt nok.

Sådan en ubalance på arbejdspladsen skal klares i fællesskab og kræver en indsats af både chefen, kollegerne og den stressramte. Hvis man går med det alene, vender man det måske indad, og så bliver det sværere at håndtere i fællesskab. Derfor er det vigtigt at turde at være åben og tage en snak med kollegerne og chefen, hvis man mærker stress.

Original tekst af: Anne Gitz-Johansen
Sidst opdateret: 20 november 2018

Emner

Læs også