Børns reaktioner og behov i skilsmisser

Børns reaktioner og behov i skilsmisser

Det er en stor omvæltning for et barn, når forældrene skal skilles, og familien brydes op. Alle skilsmisser er forskellige. Men der er nogle fællestræk ved, hvordan børn reagerer, og hvad de har behov for.

Illustration: Alexander Dummer | Unsplash
Illustration: Alexander Dummer | Unsplash

Der kan være mange grunde til, at forældre vælger at blive skilt. Men selv om hver skilsmisse er individuel, er der noget fælles omkring børns reaktioner og behov.

Hvordan børn reagerer, og hvad de har behov for, afhænger både af deres alder, tilknytning til hver af forældrene, forældrenes indbyrdes relation, forældrenes håndtering af skilsmissen og reaktioner fra omgivelserne.

Børns behov i en skilsmisse

Det er altid en stor omvæltning i et barns liv, når forældrene går fra hinanden. Det er vigtigt, at barnet bliver forberedt på det, så det ikke kommer uventet og pludseligt. Barnet har brug for, at forældrene fortæller, at de har besluttet, at de ikke skal bo sammen længere. Og at de fortæller, hvordan barnets samvær med dem hver især skal foregå efter skilsmissen.

Det er vigtigt, at forældrene ikke inddrager barnet i deres eventuelle indbyrdes konflikter, da et barn ikke er i stand til at rumme de voksnes problemer. Det vil være alt for overvældende. Forældrene kan godt være meget uenige i deres opfattelse af situationen eller i deres forståelse af barnets behov, men det er vigtigt, at de ikke inddrager barnet som en part i deres sag.

Sorg og savn

Børn kan udvise mange følelsesmæssige reaktioner, når forældrene skal skilles. Og reaktionerne kan komme både under og efter skilsmissen. Ofte er der en sorg forbundet med, at familien ikke skal bo sammen længere. Sorg er en naturlig proces hos børn, som skal omstille sig til et liv, hvor familien ikke er sammen længere. Ofte vil børnene savne den ene forælder, mens de er hjemme hos den anden og omvendt. Sorg og tristhed i forbindelse med savn er naturlige reaktioner, som typisk vil blive mindre med tiden.

Det er vigtigt, at forældrene lytter og giver plads til, hvordan børnene reagerer på sorg og savn. Forældrene kan også være i sorg, og det er okay at være åben om, at man som voksne også er kede af det.

Skyld, lettelse, misundelse og jalousi

Nogle børn vil føle skyld og tænke, at forældrene er blevet skilt på grund af dem. Det vil typisk ske i familier, hvor forældrene har haft mange konflikter og uenigheder om børneopdragelse, som barnet har overværet. Det er vigtigt at tale med barnet om, at han eller hun aldrig er skyld i de voksnes handlinger, og at de voksnes konflikter altid er de voksnes ansvar.

Nogle børn vil måske bebrejde den ene forælder for en skilsmisse. Andre vil føle sig lettede over skilsmissen – især hvis forældrene har skændtes meget. Samtidig kan de børn også føle sorg over, at deres familie ikke lykkedes på samme måde som andre familier. De børn kan også føle skyld over, at forældrene ikke er sammen længere.

Nogle børn vil blive jaloux eller misundelige på deres kammerater med forældre, der ikke er skilt. Måske vil de føle sig uden for fællesskabet med dem. Alle de følelser er naturlige reaktioner. Det er altid vigtigt at lytte og rumme børnenes følelser.

Hvis barnet i forvejen har været præget af vanskeligheder, som for eksempel udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD eller utryg tilknytning, hvor relationer i familien har været vanskelige i forvejen, vil det typisk komme mere til udtryk under og efter en skilsmisse.

Lyt til bekymringer og behov

Det vil typisk være en omstillingsproces for barnet, hvis forældrene indleder nye forhold, og barnet skal bo i nye sammenbragte familier. Og det kan barnet reagere på. Det kan for eksempel være, at barnet vil føle sig tilsidesat, eller at en ny partner og partnerens egne børn er blevet førsteprioritet. Hvis barnet siger noget om det, er det vigtigt at lytte og komme barnet i møde.

Hjælp at hente

Nogle forældre får behov for at drøfte deres dilemmaer om, hvordan de kan forstå og håndtere barnets reaktioner med professionelle rådgivere. Rådgivningen kan typisk hentes hos psykologer på PPR eller familiebehandlere i de kommunale familiecentre.

Der findes også forskellige steder, som tilbyder samtalegrupper til børn om skilsmisse. Grupperne er aldersopdelt og består typisk af 6-8 børn. Gruppesamtaler viser sig ofte at være en god måde for børn at bearbejde deres følelser og reaktioner. Her møder de andre børn, der har været igennem noget tilsvarende. For mange børn er det en lettelse at dele bekymringer og følelser med jævnaldrende, der har lignende oplevelser.

Læs også: Tal med dine børn om, at du har det psykisk svært

Original tekst af: Natasha Aarup
Sidst opdateret: 30 december 2022

Læs også

 • Illustration: Annie Spratt | Unsplash

  De højtbegavede børn – de er ikke, som du måske tror

  Der er mange antagelser om børns begavelse, og emnet er præget af fordomme og myter, som ikke har hold i virkeligheden. De højtbegavede børn er ikke bare børn med en høj IQ. Der er meget andet på spil....

 • Hvordan kan man forstå og håndtere ensomhed?

  Ensomhed er et stigende problem, men det er ofte forbundet med stigma og skam. Det kan desværre afholde mange fra at række ud og søge hjælp. Ensomhed opstår i et samspil af både ydre omstændigheder og psykologiske faktorer. Kortvarig ensomhed er normalt og en del af livet, og kan i bedste fald motivere til øget social aktivitet. Men langvarig ensomhed kan være skadeligt for ens mentale helbred....

 • Illustration: Canva

  Krigstraumer hos børn

  Børn, der oplever krig, reagerer på forskellige måder. Nogle børn udvikler, det man kalder for krigstraumer. Og de kan på mange måde ligne de traumer, som voksne også udvikler. Voksne omkring barnet skal være særligt opmærksomme på, at hjælp til barnet ofte går gennem forældrenes evne og mulighed til at berolige deres eget nervesystem....